Slæbested efter udbygning

Slæbestedet er nu blevet udvidet så alle med mindre både kan bruge den ved alle vandstande.
Store både og ved lavvande kan vi henvise til fiskerihavnen.
Den er anlagt således at man kan trække både ind til broen hele vejen.
Når man har betalt i automaten får man mærkat til påklæbning på båden og en kvittering med koden til dørlåse på toiletbygning og til affalds øen.
Det er baseret på ærlighed så husk betalingen og se også om andre "husker" det så vi undgår alt det bøvl der er forbundet med en nøgleordning. Tænk på at dem der snyder, snyder ikke kun havnen men også jer som er med til at betale vedligehold og forbedringer.
Der er monteret en bom som kan låses hvis vi oplever at der snydes med betalingen for brug af slæbested

 

 

Information

Søsætning

Der er fælles søsætninger i samarbejde med Årøsund Bådelaug lørdag den 6.,13.,

Læs mere …

Nyt havnereglement

Bestyrelsen har revideret i havnereglementet.
Du kan se det under Lystbådehavn / Reglerne i menuen til venstre.

Folder fra Aarøsund og omegn

Her er en folder, der beskriver Aarøsund og omegn - klik her

liggestole

Affald

Der er affaldscontainere på miljøstationen og opstillet beholdere til kildesortering af f.eks. spildolie, oliefiltre, batterier, tomme malebøtter o.lign.
Der henstilles at sorteringen bliver rigtigt, da det ellers vil koste mange penge at aflevere affaldet.